Eşim ters ilişki istiyor boşanmayı düşünüyorum

aysegul16

Active member
Eşim bu ara sürekli porno film izliyor ve orda gördüklerini yapmak istiyor. Her gece farklı bir teklifle yanıma yanaşıyor bezdim vallahi billahi. Bir süredir de ters ilişki istiyor beni zorluyor. Birkaç kez denedik ama canım acidi yapamadım kızdı bana. Kavga ettik. Artık taniyamiyorum bu adamı son zamanlarda çok değişti ne yapacagimi şaşırdım. Bir daha beni ters ilişkiye zorlarsa bosanacagim. Kimseye birşey de diyemiyorum
 

sedacan

New member
Selam Ayşegül. yazdığın problemleri birçok bayan yaşıyor malesef. şimdi iki durum var. birincisi, eğer eşine izin vermezsen ters ilişkiye izin veren başka bir bayan bulacak ve ona gidecek. ikincisi, izin verirsen ona teslim olmuş olacaksın. sonra hiçbirşeye itiraz edemeyeceksin. zor bir durum ama. karar senin.
 

aysegul16

Active member
Selam Ayşegül. yazdığın problemleri birçok bayan yaşıyor malesef. şimdi iki durum var. birincisi, eğer eşine izin vermezsen ters ilişkiye izin veren başka bir bayan bulacak ve ona gidecek. ikincisi, izin verirsen ona teslim olmuş olacaksın. sonra hiçbirşeye itiraz edemeyeceksin. zor bir durum ama. karar senin.

İstemiyorum kesinlikle. İstemeyince tecavüz olmuyor mu? İnsan istemediği şeyi yapmak zorunda kalmamalı. O başka kadına gidecek diye ben eziyet mi çekeyim? İstediğini yaptım diyelim bir de bu adamın sapkın isteklerinin ardı arkası kesilmez ek mi? Ya istemediğim başka şeyler yapmak için beni zorlarsa. Kimseye derdimi de diyemiyorum. Ne yapacağını şaşırdım 😪😪😪
 
İstemiyorum kesinlikle. İstemeyince tecavüz olmuyor mu? İnsan istemediği şeyi yapmak zorunda kalmamalı. O başka kadına gidecek diye ben eziyet mi çekeyim? İstediğini yaptım diyelim bir de bu adamın sapkın isteklerinin ardı arkası kesilmez ek mi? Ya istemediğim başka şeyler yapmak için beni zorlarsa. Kimseye derdimi de diyemiyorum. Ne yapacağını şaşırdım 😪😪😪
Seninki ters ilişki istiyormuş gene iyi. Komsumun kocası grup seks yapmak istiyormuş. Bu millet iyice dinden imandan çıktı. Sanki okeye dördüncü arıyorlar o kadar rahatlar.
 

gipsy

Member
Acaba erkek erkeğe ilişki yaşıyor da ondan mı istiyor? Eşi öyle olan çok var. İnşallah senin kocanın böyle bir eğilimi yoktur canım.
 

mirmir

Member
Eşiniz ters ilişki isterse...
Avukat Yüksel Yangel, cinsellikle ilgili boşanma davaları hakkında bilgiler verdi.

Eşiniz sizden ters ilişki isterse ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Avukat Yüksel Yangel, böyle bir durumla karşılaştığınızda haklarınız neler olacağını anlattı.

İşte Hukuk Muhakemeleri Kanunu 28. maddesi:
MADDE 28- (2)
Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut resen mahkemece karar verilebilir.
(4) Hâkim, gizli yargılama işlemleri sırasında hazır bulunanları o yargılamayla ilgili edindikleri bilgileri açıklamamaları hususunda uyarır ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun gizliliğin ihlaline ilişkin hükmünün uygulanacağını ihtar ederek bu hususu tutanağa geçirir.
Duruşmanızın gizli yapılmasını hakimden talep edin ve gizli duruşmada utanmadan gerçekleri (derdinizi) hakime anlatın.
Ülkemizde boşanma davası açmış olan kadınlar arasında yapılan bir anketin sonuçlarına bir göz atalım.
Ankete katılan kadınlardan yüzde 56′sı, evliliklerindeki cinsel yaşamın kötü olduğunu belirttiler. Kadınların yüzde 56.7′si eşlerinden şiddet gördüklerini, yüzde 15.3′ü ise cinsel yaşamlarını boşanma nedeni olarak gördüklerini belirtmiştir. Ancak bunu mahkemede boşanma nedeni olarak göstermediklerini de eklemişlerdir. Boşanma nedenini cinsel sorunlar olarak gösterenlerin oranı ise yüzde 1.4 olarak çıkmıştır. Ayrıca, ankete katılan kadınlarımızın yüzde 92.7′si cinsel sorunların boşanma nedeni olabileceğini söylemişlerdir.
Yasaların her duruma ayrıntılı açıklık getirerek cevap vermesi her zaman mümkün olamamaktadır. Bu durumda Yüksek Yargı Organı Kararları tereddütleri gidererek gerekli açık cevapları vermektedir. Bu bilgiler ışığında önce kanunlar ve daha sonra Yüksek Yargı Organı olan Yargıtay kararları ile bu konuya açıklık getirelim.
Öncelikli olarak bu konuda geçecek bazı kelimelerin (terimlerin) açıklamalarını yapalım.
* Cinsel saldırı: Kişinin bedensel bütünlüğünü ihlal eden her türlü cinsel davranıştır.
* Tecavüz: Herhangi bir madde ya da organın vücuda rıza dışında sokulmasıdır (vajinal, anal ve oral dahil).
* Cinsel taciz: Cinsel niyetli her türlü tedirgin edici veya rahatsız edici tutum ve davranıştır.
Kanunumuzda suç olarak tanımlanan ve karşılığında ceza yaptırımı olan hususlar elbette ki haklı boşanmaya konu edilebilir.
Madde 102. –(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.
Buradan da anlaşılacağı üzere evlilik içi tecavüz bir suçtur ve evlilik içi tecavüz durumunda mağdurun şikayeti üzerine dava açılabilir.
Hemen belirtelim ki cinsel saldırı Türk Ceza Kanunu'nda insanlığa karşı işlenmiş suç olarak tanımlanmaktadır.
MADDE 106. –(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
MADDE 225. –(1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
MADDE 227. -(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.
(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlât edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
Rıza ile gerçekleşen cinsel ilişkiyi, diğer eşin bilgisi dışında gizlice kayda almak ve bunu basına servis etmek “ÖZEL HAYATIN GİZLİLİÄžİNİ İHLÂL” ihlal suçunu oluşturur.
Bu, suç olarak tanımlanmış cinsel konuların dışında suç olarak tanımlanmayan ama Yargıtay'ca haklı sebebe dayalı boşanma davasına konu olarak kabul edilen sebepler ise cinsel ilişki kuramamak ve cinsel ilişkiden kaçınmaktır.
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU (2001/2-245 Esas 2001/247 Karar) “Evlenmenin sosyal amacı yanında, belki de daha önemli olarak nesli devam ettirme ve cinsel arzuları tatmin etme gayesi de vardır. Eşler uzun süre birlikte olmalarına rağmen cinsel ilişki kuramadıkları ibraz edilen rapordan anlaşılmaktadır. Bu hal evlilik birliğini temelinden sarsar.”
Aynı cinsten olan kişiler arasındaki cinsel ilişki, zina olarak kabul edilmez. Benzer şekilde normal cinsel ilişki dışında kalan diğer cinsel ilişki türleri (hayvanlarla, livata, vibratör vb. araçlarla yapılanlar) de zina kavramına dâhil edilmemiştir. Bu tür durumlar haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma sebebi olabilir.
Tüm bu açıklamalardan sonra Yargıtay kararlarında geçen cinsellikle ilgili boşanma davaları hakkındaki kararların bazı bölümleri konunun daha iyi anlaşılması ve fikir edinilmesi için aşağıya çıkartılmıştır.
- Zina sebebiyle boşanma
- Çocuğun kendisinden olmadığı ile suçlamak
- Sapık ilişkiyle suçlamak
- Kız çıkmadı diye suçlamak
-Sadakatsizlikle suçlamak
- Eşini sevmediğini söylemek
- Eşinden soğuduğunu söylemek
- Başkası ile evleneceğini söylemek
- Cinsel ilişki kuramamak
- Cinsel ilişkiden kaçınmak
- Sevgilisini unutamadığını söylemek
- Evlilik dışı çocuğu olmak
- İmam nikahlı yaşamak
- Başkasını sevdiğini söylemek
- Eşini sevmediğini söylemek
- Aşırı kıskançlık göstermek
- Eşini satacağını söylemek
- Zorla ters ilişki kurmak
- Eve habersiz karşı cinsten birini almak
- Başkası ile yaşamak
- Kadının rızası dışında meydana gelen ırzına geçilmesi
- Fuhuş yapmaya zorlamak
- Bakire olmamak (eşin daha önce bilgisi yoksa) güven sarsıcı davranıştır
- Başka birine özlem duygusunu dile getirmek
- Çift cinsiyetli olmak
- Kocanın başka biriyle ters ilişkide bulunması
- Cinsel uyumun ve doyumun sağlanamaması
- Cinsel ilişkiden kaçınmak
- Eşini sevmediğini açıkça söylemek
- Evli bir kişiye yakışmayan tavır ve davranışlar içinde olmak
- Uzun bir süre cinsel ilişki kurulamaması
- Eş ile yatmama
- Kadının evlilik öncesi cinsel ilişkiye girdiğini söylemesi
- Aşırı derecede kıskançlık
- Eşini başkaları ile ilişki kurduğu yolundaki suçlamak
- Eşinin erkekliğinin olmadığını söyleyerek başkaları yanında küçük düşürmek
- Evli olan kişinin önceki nişanlısı ile görüşmeye devam etmesi
- Ağız ve vücut kokusunun tedavisinden kaçınmak veya tedavi edilemiyorsa
- Eşini sadakatsizle suçlayıp bu konunun ispat edilememiş olması
- Kısır olmak tek başına boşanma nedeni değildir
- İktidarsızlıkla suçlamak
- Yemekte bir kadınla çekilmiş resimler tek başına boşanma nedeni olmaz
- Davanın devamı sırasında kurulan cinsel ilişki affetme niteliğindedir
- Boy abdesti almama boşanma nedeni olamaz
- Çocukların olmaması boşanma nedeni olamaz

Kaynak: Hürriyet Aile
 

mirmir

Member
Acaba erkek erkeğe ilişki yaşıyor da ondan mı istiyor? Eşi öyle olan çok var. İnşallah senin kocanın böyle bir eğilimi yoktur canım.
Bence de olabilir böyle birşey. Bu erkeklere hiç güvenilmez. Sapittilar iyice kimi grup seks ister, kimi ters ilişki, kimi erkek erkeğe. Başımıza taş dolu yağacak dicem ama yağıyor artık. Millet cenabet geziyor. Allah bunlarin günahınin gazabını bizlere yasatmasin
 

leylaist

Member
İstemiyorum kesinlikle. İstemeyince tecavüz olmuyor mu? İnsan istemediği şeyi yapmak zorunda kalmamalı. O başka kadına gidecek diye ben eziyet mi çekeyim? İstediğini yaptım diyelim bir de bu adamın sapkın isteklerinin ardı arkası kesilmez ek mi? Ya istemediğim başka şeyler yapmak için beni zorlarsa. Kimseye derdimi de diyemiyorum. Ne yapacağını şaşırdım 😪😪😪
Kendinden ödün verme sakin canım. İster ister vazgeçer. Eğer başka bir kadına da giderse kabul etmiyorsun diye belgeler bosanirsin sonuna kadar alırsın boşanma davasinda. Kendini üzmene değmez moralini bozma tamam mı?
 

gipsy

Member
Kendinden ödün verme sakin canım. İster ister vazgeçer. Eğer başka bir kadına da giderse kabul etmiyorsun diye belgeler bosanirsin sonuna kadar alırsın boşanma davasinda. Kendini üzmene değmez moralini bozma tamam mı?
Benimki de neler istiyor da vermiyorum 🤪🤩😂 akşam olunca ayağımı yukarı kaldırmaya halim olmuyor. Beyefendi akşam kadar işte gezip tozdugu için. Bir de akşam onu karşılayacağım diye kendimi yoramam. İnanın saçımı düzeltmeye halim olmuyor. Hele bugünlerde o kadar yoruluyorum ki zaten adam gelene kadar benim uykum gelmiş oluyor. Biraz uğraşıyor falan çok isterse sonra bakıyor bende tim yok o da arkasını dönüp yatıyor
 
Üst