İşte bazı tıp dalları

balkopugu

Member
Tıp Uzmanlık Dalları Nelerdir ?


İç Hastalıkları
Alerji Hastalıkları
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Gastroenteroloji
Nefroloji
Romatoloji
İş ve Meslek Hastalıkları
İmmünoloji
Hematoloji
Geriatri
Tıbbi Onkoloji
Yoğun Bakım
Kardiyoloji
Göğüs Hastalıkları
Alerjik Göğüs Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Nöroloji
Psikiyatri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk Hematolojisi
Çocuk Nefrolojisi
Çocuk Nörolojisi
Çocuk Alerjisi
Çocuk Onkolojisi
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Neonatoloji
Genetik
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Çocuk İmmünolojisi
Yoğun Bakım
Çocuk Psikiyatrisi
Dermatoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Romatoloji
Genel Cerrahi
Gastroentroloji Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Ürolojisi
Göğüs Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
El Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
El Cerrahisi
Üroloji
Çocuk Ürolojisi
Androloji
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
Perinatoloji
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Algoloji
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Nöroradyoloji
Girişimsel Radyoloji
Pediyatrik Radyoloji
Nükleer Tıp
Tıbbi Patoloji
Sitopatoloji
Dermatopatoloji
Nöropatoloji
Tıbbi Genetik
Klinik Sitogenetik
Klinik Moleküler Genetik
Klinik Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Parazitoloji
Viroloji
İmmünoloji
Mikoloji
Tıbbi Farmakoloji
Toksikoloji
Spor Hekimliği
Askeri Sahra Hekimliği
Hava ve Uzay Hekimliği
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Acil Tıp
3Adli Tıp
Toksikoloji
Halk Sağlığı
Epidemiyoloji
Çevre Sağlığı
İşyeri Hekimliği
Okul Hekimliği
Fizyoloji
Aile Hekimliği
Anatomi
Embriyoloji ve Histoloji
 
Üst